עיתונליסט 024 – צ'ק פוינט: רבעון שלישי 2023


היי אני יניב רחימי ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה ולכן חשוב להזכיר, שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות, או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה!


לפני עשרה ימים צ'ק פוינט פרסמה את הדוחות שלה לרבעון השלישי של 2023.
קראתי בעיון את הדוחות הכספיים,
האזנתי בקשב לשיחת הועידה,
והכנתי לכם פרק מרתק, עם שלושה דברים שכדאי לדעת על צ'ק פוינט:
1. נדבר על התוצאות (בעבר)
2. נרחיב על התחזיות (לעתיד)
3. ונתייחס בתמחור של החברה


הנושא הראשון שנדבר עליו הוא התוצאות העסקיות, ובדקות הקרובות נתמקד בשאלה המעניינת הבאה – איך זה שבזמן שההכנסות של צ'ק פוינט צמחו בשיעור זניח של 3%, הרווח הנקי למניה של החברה זינק ב-19%? לשאלה הזאת יש תשובה פשוטה, והיא מורכבת משני חלקים: גורמים שלא תרמו לזינוק ברווח, וגורמים שכן אחראים לעובדה שהרווח הנקי של צ'ק פוינט קפץ, למרות שההכנסות כמעט עמדו במקום.

נתחיל עם פעילות העסקית – שלא תרמה דבר וחצי דבר לזינוק ברווח. אנחנו יכולים להגיד את זה, כי הרווח התפעולי של צ'ק פוינט עלה ב-2% בלבד. כלומר, אחרי שמורידים את עלות המוצרים והרישיונות שצ'ק פוינט מכרה ברבעון, ואחרי שמפחיתים את ההוצאות התפעוליות (מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות) אנחנו מגלים שהרווח התפעולי עלה בשיעור דומה לצמיחה בהכנסות. ובמילים אחרות, לא מכאן מגיעה הבשורה.

צק פוינט - רבעון שלישי 2023 תוצאות

היא כן מגיעה מהסעיפים שמופיעים אחרי הרווח התפעולי: סעיפי המימון והמיסים. בסעיף המימון, צ'ק פוינט נהנתה ברבעון האחרון מהכנסות מימון של 18 מיליון דולר – זאת עליה של 50% לעומת הכנסות מימון ברבעון המקביל לפני שנה. לצ'ק פוינט יש יתרת נזילות של 3 מיליארד דולר (אין לה חוב פיננסי כלשהו) והעליה בגובה הריבית בעולם מגדילה את הכנסות המימון של החברה. בסעיף המיסים, ברבעון האחרון, הוצאות המס של צ'ק פוינט היו נמוכות יותר – למרות שהרווח שלה לפני מיסים היה גבוה יותר. ברבעון האחרון שיעור המס של צ'ק פוינט היה נמוך, והוא עמד על 16% מהרווח לפני מס, לעומת 21% ברבעון המקביל אשתקד.

הודות לעליה בהכנסות המימון, ובזכות הירידה בהוצאות המס, צ'ק פוינט מציגה ברבעון האחרון עליה של 11% ברווח הנקי. אבל רגע, זה לא נגמר פה. אמרנו שהרווח הנקי עלה ב-11%, אבל הרווח הנקי למניה עלה ב-19%. רווח למניה – כשמו כן הוא. מחשבים אותו בצורה פשוטה: לוקחים את הרווח הנקי, ומחלקים אותו במספר המניות. צ'ק פוינט מבצעת רכישה עצמית של מניות (מה שנקרה Buy-Back). ברבעון האחרון צ'ק פוינט קנתה 2.5 מיליון מניות של עצמה בתמורה ל-325 מיליון דולר. כשחברה מבצעת Buy-Back זה מקטין את מספר המניות שלה, ומגדיל את הרווח למניה.

בשורה התחתונה: הרווח הנקי למניה של צ'ק פוינט זינק ב-19% בזכות שני גורמים: דבר ראשון, הודות לעליה בהכנסות המימון וירידה בהוצאות המס (שני אלו הגדילו את הרווח הנקי) ודבר שני, הודות לביצוע Buy-Back (רכישה עצמית שהקטינה את מספר המניות) כשהרווח הנקי עולה, ומספר המניות יורד – אנחנו רואים עליה ברווח הנקי למניה.

עד כאן על התוצאות העסקיות של צ'ק פוינט בעבר – כלומר עד סוף הרבעון השלישי (עד ליום 30 בספטמבר 2023).


הנושא השני שנדבר עליו הוא העתיד – משמע החל מהרבעון הרביעי (החל מיום 1 באוקטובר 2023). מה אנחנו יודעים על העתיד? אנחנו יכולים לומר בוודאות שהוא פחות וודאי מהעבר, וכדי לדבר עליו, על העתיד, נתייחס כאן לתחזיות של ההנהלה – לתחזית הכמותית ולתחזית המילולית (שהיא לא פחות מעניינת, אולי אפילו יותר).

נתחיל עם הנתונים היבשים, עם התחזית הרשמית של ההנהלה לרבעון הרביעי. בצ'ק פוינט מצפים שההכנסות ברבעון הנוכחי (הרבעון האחרון לשנת 2023) ינועו בטווח של 636 – 686 מיליון דולר. זה אומר שבמקרה הרע (כלומר לפי הרף התחתון של התחזית) לא תהיה צמיחה בהכנסות, ושבמקרה הטוב (כלומר לפי הרף העליון של התחזית) ההכנסות יצמחו ב-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כמובן שיש תרחישים קיצוניים יותר מהמקרה ההרע ומהמקרה הטוב, כלומר שצ'ק פוינט תפספס את התחזית, או שהיא תכה אותה – אבל כרגע אנחנו מדברים על התחזית של ההנהלה, ולא על סטייה ממנה. בשורה התחתונה, צ'ק פוינט צופה שההכנסות שלה ברבעון הרביעי של 2023 יצמחו בשיעור חד ספרתי של עד 7%.

נעבור עכשיו לתחזית הרווח. בצ'ק פוינט מעריכים שהרווח הנקי ברבעון הרביעי ינוע בטווח של 2.03 – 2.23 דולר למניה. הרף העליון של תחזית ההנהלה (2.23$ למניה) גבוה מעט יותר מזה שנרשם ברבעון המקביל (2.20$ למניה).

צק פוינט - רבעון שלישי 2023 תחזית

את הנתונים היבשים האלו, ההנהלה של צ'ק פוינט "הרטיבה" בשיחת הועידה. ב"הרטיבה" הכוונה לאמירות שנותנות רקע וצבע לתחזית הרשמית.
רועי גולן, שמונה לסמנכ"ל הכספים של צ'ק פוינט במאי השנה, אמר:

"אני חושב שבאופן כללי ראינו אינדיקטורים מאוד חיוביים ברבעון השלישי ואנחנו רואים מומנטום חיובי גם ברבעון הרביעי".

כשגיל שוויד (המנכ"ל של צ'ק פוינט) התבקש (בשלב השאלות והתשובות) להרחיב בנוגע לאותם "אינדיקטורים חיוביים", הוא התייחס לשלושה פרמטרים: טכנולוגיה, לקוחות ושוק.

א. בטכנולוגיה, הכוונה לַאזורים ולתחומים החדשים שצ'ק פוינט נכנסה אליהם. אני לא ארחיב לגבי הטכנולוגיה – גם בגלל שאני לא מבין גדול בנושא הזה (ספק אם אני מבין קטן בטכנולוגיה), וגם בגלל שההנהלה של צ'ק פוינט עושה את טוב ממני, ואפשר פשוט להקשיב להקלטת שיחת הועידה.

ב. לגבי הלקוחות, שוויד ציין שהשנה אנשי השטח של צ'ק פוינט הכפילו את הEngagement  עם הלקוחות. הוא אמר שאם יוצרים קשר עם לקוחות שלא פגשו אותם המון זמן, זה לוקח בין 6 – 18 חודשים עד שזה מביא פירות. ובמילותיו –

"ככל שיש יותר מפגשים ויותר מעורבות עם הלקוחות – כך ה- Pipeline נעשה גדול יותר. יש מתאם ישיר בין הדברים."

מאמצי השיווק והמכירות של צ'ק פוינט כבר באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים. אנחנו רואים שברבעון האחרון הוצאות Selling and Marketing גדלו ב-10%, ועכשיו צריך רק לחכות ולראות שההוצאות האלו מניבות פירות – פירות שהנהלת צ'ק פוינט מצפה לראות ב-2024.

ג. בעניין השוק, שוויד טוען שהשוק הגיע לתחתית ברבעון השני, ושברבעון השלישי השוק התחיל להראות סימנים של שיפור.

חוץ מזה, כלומר מלבד הטכנולוגיה הלקוחות, והשוק – בשיחת הוועידה הוזכר עניין נוסף שעשוי לתרום לתוצאות של צ'ק פוינט. לא מדובר בנושא תפעולי, אלא בעניין פיננסי. צ'ק פינט היא חברה ישראלית שפועלת ומדווחת בדולר. ולכן לַהתחזקות של הדולר כנגד השקל צפויה להיות השפעה חיובית על הביצועים של החברה.


אחרי שניתחנו את ביצועי העבר, ואחרי שהצגנו את התחזיות של הנהלת החברה לעתיד, אפשר לעבור לדבר על התמחור.

מאז פרסום הדוחות בשבוע שעבר, המניה של צ'ק פוינט עלתה ב-10%, והיא רחוקה רק ב-5% מהשיא שנרשם בפברואר 2022 – אז המניה של צ'ק פוינט נסחרה במחיר של 149 דולר, והיום השער שלה הוא 142 דולר. שווי השוק של צ'ק פוינט (נכון להיום) הוא 16.6 מיליארד דולר. מה מבטא השווי הזה? מה הוא מגלם?

מבחינת מכפיל הרווח – בחמש השנים האחרונות (2018 – 2022) הרווח הנקי של צ'ק פוינט נע בטווח צר, משהו בין 800 ל- 850 מיליון דולר, ולפי התחזית של ההנהלה, גם שנת 2023 צפויה להסתיים עם רווח דומה. המשמעות היא שצ'ק פוינט נסחרת במכפיל רווח נקי של 20.

אפשרות נוספת להסתכל על התמחור היא דרך תזרים המזומנים. בשנים האחרונות צ'ק פוינט מייצרת (מדי שנה) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שנע בטווח של 1.1 – 1.2 מיליארד דולר. אגב, התזרים מנטרל הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, וזאת אחת הסיבות לכך שהוא גבוה מהרווח הנקי. בכל אופן, צ'ק פוינט נסחרת במכפיל 14 (פחות או יותר) על התזרים מפעילות שוטפת.

המכפילים האלו, מכפיל 20 על הרווח הנקי, ומכפיל 14 על התזרים מהפעילות השוטפת – אפשר להצדיק אותם (ואם תרצו, לתרץ אותם) בעובדה שצ'ק פוינט מפגינה יציבות בתוצאות העסקיות שלה. ליציבות ולוודאות יש ערך, יש להם שווי, וזה בא לידי ביטוי בתמחור.

מה יכול להעלות את שווי השוק של צ'ק פוינט? מה יכול לקפיץ את שער המניה של החברה? זה פשוט – אנחנו צריכים לראות שההוצאות של צ'ק פוינט על שיווק ומכירות מניבות פרי. כלומר שכל ההשקעה בחיזוק הקשר עם הלקוחות (הקיימים והפוטנציאליים) מתורגמת לצמיחה בשורה העליונה (בהכנסות) ובשורה התחתונה (ברווח הנקי).

האופטימיות שההנהלה שידרה בשיחת הועידה שהתקיימה מיד אחרי פרסום הדוחות, כל הדיבורים על האינדיקטורים החיוביים, ההתאוששות של השוק, דברים שהתייחסתי אליהם בפרק הזה – מסבירים למה המניה של צ'ק פוינט עלתה מאז פרסום הדוחות ב-10% – כי באופן טבעי אופטימיות מעוררת ציפיות.

אבל כמו שאתם כבר יודעים – עם ציפיות לא הולכים למכולת. חובת ההוכחה מונחת (כמו תמיד) על הכתפיים של ההנהלה – היא זאת שנדרשת לדלוור (לספק את הסחורה), היא זאת שצריכה לתרגם מילים יפות למספרים מרשימים.

בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים,
בתפילה לשלום החיילים, בתקווה לשחרור החטופים, ובברכת עם ישראל חי.
אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם.
אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.


אין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.