אגרות חוב עם בטחונות – מקורות מידע

כדי לנתח את הבטוחה והיכולת שלה לשרת את החוב בתרחיש שבו החברה לא מסוגלת לעשות את זה –
אנחנו נדרשים לקרוא ולהבין את שטר הנאמנות, ולהתעדכן באופן שוטף בדוחות השנתיים והרבעוניים.
המטרה של הפוסט הזה היא לתת לקוראים כלים להתמצא במקורות המידע החשובים האלו.

אגרות חוב עם בטחונות – מקורות מידע Read More »