חלל תקשורת מגייסת 32.8 מיליון שקל בהנפקת מניות

חלל תקשורת השלימה הנפקת המניות וגייסה 32.8 מיליון שקל ברוטו (כ-30.8 מיליון שקל אחרי עמלות). ההנפקה משפרת את המצב הפיננסי של חלל תקשורת, אבל היא לא מביאה אותה ל"חוף מבטחים". לגיוס ההון יש בעיקר ערך הצהרתי. בעל מניות סביר לא ישקיע "כסף בריא" במניות של "חברה חולה", אלא אם הוא הוא מעריך שהיא מחלימה.

חלל תקשורת נכנסת לתיק המעקב

חלל תקשורת נכנסת לתיק המעקב כי היא נמצאת במצב מאתגר. אגרות החוב של החברה נסחרות בתשואת אג"ח זבל, ולדוחות הכספיים האחרונים שהחברה פרסמה רואי החשבון צרפו הערת עסק חי. למרות זאת, השבוע נעשתה התקדמות עם הסכם ההשקעה של 4iG בחלל תקשורת ועם גיוס הון ממשקיעים מסווגים.

למה מניית נייקי צנחה ב-13%

נייקי (NKE) פרסמה בסוף השבוע את הדוחות הכספיים שלה, ולמרות שהכתה את הציפיות, המניה שלה הגיבה בצניחה של 12.8%. הסיבה המרכזית: עלייה חדה של 44% במלאי וצפי לירידה ברווחיות הגולמית כתוצאה מהנחות אגרסיביות ברבעונים הקרובים.

מה זה מניות באוצר?

רכישה עצמית של מניות היא פעולה שבמסגרתה חברה קונה מניות של עצמה. מניות רדומות הן המניות שהחברה רכשה והן לא מקנות זכות הצבעה ולא זכות לקבלת דיבידנד. מניות באוצר זה תת סעיף בהון שמציג את העלות שבה החברה רכשה את המניות של עצמה. רכישה חוזרת של מניות מקטינה את ההון, והיא באה לידי ביטוי בשלושה דוחות כספיים.

מה זה הון עצמי?

הון עצמי הוא סעיף בדוח על המצב הכספי (המאזן) שניתן להגדיר בשלושה דרכים: מתמטית,, ההון מחושב כהפרש בין סך הנכסים של החברה לבין סך ההתחייבויות שלה. חשבונאית, ההון מוגדר כסך הכספים שבעלי המניות השקיעו בחברה בתוספת רווחים שהצטברו בה ולא חולקו. ומהותית, ההון הוא החלק של בעלי המניות במימון הנכסים של החברה.