הדוח על המצב הכספי – שיעור 05 – המאזן הוא ראשון בין שווים

שיעור 05 ראשון בין שווים בשיעור הזה נלמד על הקשר בין המאזן ליתר הדוחות הכספיים, ונבין למה הדוח על המצב הכספי הוא "ראשון בין שווים".הדוח על המצב הכספי (המאזן) הוא הדוח הראשון מבין ארבעה דוחות כספיים. הדוח על השינויים בהון והדוח על תזרימי המזומנים מסבירים שינויים בשני סעיפים שמופיעים במאזן: סעיף ההון וסעיף המזומנים. משימת […]

הדוח על המצב הכספי – שיעור 05 – המאזן הוא ראשון בין שווים Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 04 – על ארבעה דגמים של מאזנים

שיעור 04 על ארבעה מאזנים ברוכים הבאים לשיעור הרביעי בקורס אודות הדוח על המצב הכספי (המאזן).בשיעור הזה נכיר ארבעה דגמים (ארבע תצורת) של מאזנים שאנחנו צפויים לפגות בדוחות:1. המאזן השוכב (עמוד אחד מאוזן) 2. המאזן העומד (עמוד אחד מאונך) 3. המאזן העוקב (שני עמודים נפרדים) 4. המאזן ההפוך (שני עמודים נפרדים) משימת תרגול מידע תיאורטי

הדוח על המצב הכספי – שיעור 04 – על ארבעה דגמים של מאזנים Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 03 – סעיפים שוטפים ולא שוטפים במאזן

שיעור 03 סעיפים שוטפים ולא שוטפים ברוכים הבאים לשיעור השלישי בקורס אודות הדוח על המצב הכספי (המאזן).בשיעור הזה נעמיק את ההיכרות שלנו עם המבנה של הדוח על המצב הכספי, ונלמד על ההיגיון שקובע את סדר הופעת הסעיפים במאזן.סעיפי הנכסים וסעיפי ההתחייבויות בדוח על המצב הכספי מתחלקים לשתי קבוצות: סעיפים שוטפים וסעיפים לא שוטפים. ככל שנכס

הדוח על המצב הכספי – שיעור 03 – סעיפים שוטפים ולא שוטפים במאזן Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 02 – המאזן הוא תמונת מצב

שיעור 02 המאזן הוא תמונת מצב ברוכים הבאים לשיעור השני בקורס אודות הדוח על המצב הכספי (המאזן).בשיעור נכיר את כלל הזהב השני שכל משקיע שקורא מאזן חייב להכיר.את הדוח על מצב הכספי ניתן לחלק לשלושה טורים: סעיפים, הפניות לביאורים, ונתונים מספריים. הנתונים המספריים במאזן נכונים ליום האחרון של תקופת הדוח (סוף רבעון או סוף שנה).

הדוח על המצב הכספי – שיעור 02 – המאזן הוא תמונת מצב Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 01 – המאזן תמיד מאוזן

שיעור 01 המאזן תמיד מאוזן ברוכים הבאים לשיעור הראשון בקורס אודות הדוח על המצב הכספי (המאזן).בשיעור נכיר את כלל הזהב הראשון שכל משקיע שקורא מאזן חייב להכיר.הדוח על המצב הכספי מורכב משלושה חלקים: נכסים, התחייבויות והון.בין החלקים מתקיים איזון: סך הנכסים = לסך ההתחייבויות + ההון.כמו שבכל משולש יש שלוש צלעות, כך גם המאזן תמיד

הדוח על המצב הכספי – שיעור 01 – המאזן תמיד מאוזן Read More »