4 הערות על אספת מחזיקי האג"ח (הראשונה) של חלל תקשורת

באספת מחזיקי אגרות החוב הראשונה של חלל תקשורת המחזיקים הביעו חוסר שביעות רצון ממתווה הסדר החוב, ודרשו שהוא יכלול פיצוי הוני משמעותי למחזיקי האג"ח.

4 הערות על אספת מחזיקי האג"ח (הראשונה) של חלל תקשורת Read More »

6 הערות על הדוח של חלל תקשורת Q3/22

חלל תקשורת פרסמה את הדוחות לרבעון השלישי והמניה הגיבה בצניחה של 25%. ברקע: החלטה של הדירקטוריון לפתוח בהידברות עם מחזיקי אגרות החוב לגיבוש תוכנית לארגון מחדש של התחייבויות החברה כלפיהם.

6 הערות על הדוח של חלל תקשורת Q3/22 Read More »

8 הערות על הדוח של ג'י סיטי Q3/22

ג'י סיטי נדרשת לשעבד נכסים כדי למחזר את קווי האשראי. בשלב זה החברה מוכרת נכסים "For Sale" ולא ב- "Fire Sale". במקביל למאמצים להכניס כסף לחברה נעשות פעולות להקטין סכומים שיוצאים ממנה. האיום הגדול על ג'י סיטי הוא הפער בין "ערך" ל"שווי".

8 הערות על הדוח של ג'י סיטי Q3/22 Read More »

מחשבות על הדיבידנד של ג'י סיטי

ג'י סיטי דבקה במדיניות הדיבידנד שלה והיום היא הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 53 מיליון שקל. בשיחת הועידה כצמן הסביר את ההחלטה, תוך שהוא טוען בין היתר למחויבות שנובעת מההכרזה על מדניות החלוקה, ושיש אנשים שחיים מהדיבידנד של חברות הנדל"ן המניב.

מחשבות על הדיבידנד של ג'י סיטי Read More »

10 הערות על הדוח של מאנדיי Q3/22

התוצאות של מאנדיי (שוב) עקפו את התחזיות של ההנהלה, ההכנסות צומחות אבל בשיעור שהולך ופוחת, ההוצאות התפעוליות בשליטה, קופת המזומנים נהנית מהעלאת הריבית, והחברה מתכוונת להמשיך לגייס עובדים.

10 הערות על הדוח של מאנדיי Q3/22 Read More »

ג'י סיטי אג"ח טז'

לחברת ג'י סיטי יש 6 סדרות אג"ח שנסחרות בבורסה, שתיים מהן מובטחות בשעבודים (סדרות טו' ו-טז').
בפוסט היום נערוך הכרות עם אג"ח טז' שמובטחת בשעבוד על מניות החברה הבת G Europe (לשעבר אטריום), ולמרות זאת מדורגת כמו סדרות האג"ח הבלתי מובטחות.

ג'י סיטי אג"ח טז' Read More »

הורדת דירוג לנורסטאר לרמה של A3

מידרוג הורידה את דירוג האשראי של נורסטאר מרמה של A2 לרמה של A3, והותירה את הדירוג בבחינה עם השלכות שליליות. לפי התחזית של מידרוג לנורסטאר יהיו מקורות של 400 מיליון שקל לשירות חוב של 226 מיליון שקל בשנת 2023. המקורות מבוססים, בין היתר, על מסגרות אשראי והמשך קבלת דיבידנדים מג'י סיטי.

הורדת דירוג לנורסטאר לרמה של A3 Read More »

החוב המובטח של נורסטאר

לנורסטאר יש חוב שמובטח בשעבוד על מניות ג'י סיטי. החוב המובטח של נורסטאר הופך את החוב למחזיקי האג"ח שאינו מובטח לנחות. הצניחה בשווי השוק של החברה הבת עלולה להערים קשיים על האשראי המובטח של החברה האם.

החוב המובטח של נורסטאר Read More »

מה זה מק"מ?

מק"מ הם ראשי התיבות של מלווה קצר מועד. זאת איגרת חוב ממשלתית, ללא ריבית וללא הצמדה, שמונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של עד שנה. המק"מ נסחר בבורסה והוא מהווה תחליף לפיקדון הבנקאי.

מה זה מק"מ? Read More »