הדוח על המצב הכספי – שיעור 06 – מזומנים ושווי מזומנים


מזומנים ושווי מזומנים

החל מהשיעור הזה, ועד הודעה חדשה, בכל שיעור נתמקד בסעיף אחד שמופיע בצד הנכסים במאזן.
הסעיף "מזומנים ושווי מזומנים" מופיע בראש רשימת הנכסים בכל דוח על המצב הכספי.
צמד המילים "שווי מזומנים" מתייחס לפיקדונות לזמן קצר (עד שלושה חודשים) שמאופיינים ברמת סיכון נמוכה, וברמת נזילות גבוהה.


מידע תיאורטי לניסיון מעשי

התרגול מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס, והוא מאפשר להפוך ידע תיאורטי לניסיון מעשי.
משימת התרגול שלפניכם מבוססת על הדוח התקופתי של חברת סאני תקשורת לשנת 2023.
הקישור לדוח, הפניות לעמודים רלוונטיים, והתשובות – מופיעים בתחת לכל סעיף.

1. אתרו את הדוח התקופתי של חברת סאני תקשורת לשנת 2023
(קישור לדוח התקופתי של חברת סאני תקשורת לשנת 2023)

2. מצאו בדוח התקופתי את הדוח על המצב הכספי
(עמוד 60 בקובץ ה-PDF)

3. מה הייתה יתרת המזומנים של החברה ביום 31.12.2023?
(תשובה: 5,852 אלפי שקל)

4. מה הייתה יתרת המזומנים של החברה ביום 31.12.2022?
(תשובה: 190,306 אלפי שקל)

5. איך מחולקת יתרת המזומנים ושווי מזומנים בין המטבעות השונים (שקל / דולר)?
(פיקדונות ומזומנים בש"ח: 2,858 אלפי שקל, פיקדונות ומזומנים בדולר: 2,994 אלפי שקל)

הדוח על המצב הכספי - שיעור 06 - נכסים מזומנים ושווי מזומנים
הדוח על המצב הכספי - יחידה 06 - ביאור מזומנים ושווי מזומנים

תמיכה בתוכן שנותן ערך

קבלת ערך מהשיעור ויש לך עניין להביע את ההערכה שלך?
כאן ניתן לתמוך בעיתונליסט ולעודד תוכן שיוצר ערךאין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.