הדוח על המצב הכספי – שיעור 05 – המאזן הוא ראשון בין שווים


ראשון בין שווים

בשיעור הזה נלמד על הקשר בין המאזן ליתר הדוחות הכספיים, ונבין למה הדוח על המצב הכספי הוא "ראשון בין שווים".
הדוח על המצב הכספי (המאזן) הוא הדוח הראשון מבין ארבעה דוחות כספיים.
הדוח על השינויים בהון והדוח על תזרימי המזומנים מסבירים שינויים בשני סעיפים שמופיעים במאזן: סעיף ההון וסעיף המזומנים.


מידע תיאורטי לניסיון מעשי

התרגול מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס, והוא מאפשר להפוך ידע תיאורטי לניסיון מעשי.
משימת התרגול שלפניכם מבוססת על הדוח התקופתי של חברת יוחננוף לשנת 2023.
הקישור לדוח, הפניות לעמודים רלוונטיים, והתשובות – מופיעים בתחת לכל סעיף.

1. אתרו את הדוח התקופתי של חברת יוחננוף לשנת 2023
(קישור לדוח התקופתי של חברת יוחננוף לשנת 2023)

2. מצאו בדוח התקופתי את עמוד תוכן העניינים של החלק שעוסק בדוחות הכספיים
(עמוד 105 בקובץ ה-PDF)

3. כמה עמודים מוקדשים לארבעת הדוחות הכספיים?
(תשובה: ארבעת הדוחות הכספיים מופיעים בעמודים 15-6 ובסה"כ על 10 עמודים)

4. כמה עמודים מוקדשים לביאורים לדוחות הכספיים?
(תשובה: הביאורים לדוחות הכספיים מופיעים בעמודים 65-16 ובסה"כ על 50 עמודים)

5. בדוח על המצב הכספי – מה היתה יתרת המזומנים של החברה ביום 31.12.2023?
(תשובה: 326,672 אלפי שקל)

6. בדוח על רווח או הפסד – מה היו ההכנסות של החברה בשנת 2023?
(תשובה: 4,089,872 אלפי שקל)

הדוח על המצב הכספי - שיעור 05 - תוכן עניינים דוחות כספיים
הדוח על המצב הכספי - שיעור 05 - מזומנים
הדוח על המצב הכספי - שיעור 05 - הכנסות

תמיכה בתוכן שנותן ערך

קבלת ערך מהשיעור ויש לך עניין להביע את ההערכה שלך?
כאן ניתן לתמוך בעיתונליסט ולעודד תוכן שיוצר ערךאין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.