הדוח על המצב הכספי – שיעור 01 – המאזן תמיד מאוזן


המאזן תמיד מאוזן

ברוכים הבאים לשיעור הראשון בקורס אודות הדוח על המצב הכספי (המאזן).
בשיעור נכיר את כלל הזהב הראשון שכל משקיע שקורא מאזן חייב להכיר.
הדוח על המצב הכספי מורכב משלושה חלקים: נכסים, התחייבויות והון.
בין החלקים מתקיים איזון: סך הנכסים = לסך ההתחייבויות + ההון.
כמו שבכל משולש יש שלוש צלעות, כך גם המאזן תמיד מאוזן.


מידע תיאורטי לניסיון מעשי

התרגול מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס, והוא מאפשר להפוך ידע תיאורטי לניסיון מעשי.
משימת התרגול שלפניכם מבוססת על הדוח התקופתי של חברת סלקום לשנת 2023.
הקישור לדוח, הפניות לעמודים רלוונטיים, והתשובות – מופיעים בתחת לכל סעיף.

1. אתרו את הדוח התקופתי של חברת סלקום לשנת 2023
(קישור לדוח התקופתי של חברת סלקום לשנת 2023)

2. מצאו בדוח התקופתי את הדוח על המצב הכספי (המאזן)
(הדוח על המצב הכספי נמצא בעמוד 130 בקובץ ה-PDF)

3. זהו בדוח על המצב הכספי את שלושת החלקים של המאזן:
א. נכסים ב. התחייבויות ג. הון

4. מה סך הנכסים של סלקום ליום 31 בדצמבר 2023?
(תשובה: 6,620 מיליון שקל)

5. מה סך ההתחייבויות של סלקום ליום 31 בדצמבר 2023?
(תשובה: 4,357 מיליון שקל)

6. מה סך ההון של סלקום ליום 31 בדצמבר 2023?
(תשובה: 2,263 מיליון שקל)

7. האם המאזן של סלקום ליום 31 בדצמבר 2023 מאוזן?
כמובן שכן! סך ההתחייבויות (4,357) + סך ההון (2,263) = סך הנכסים (6,620)

הדוח על המצב הכספי - שיעור 01 - תרגול

תמיכה בתוכן שנותן ערך

קבלת ערך מהשיעור ויש לך עניין להביע את ההערכה שלך?
כאן ניתן לתמוך בעיתונליסט ולעודד תוכן שיוצר ערךאין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.