כללי

חנן מור – מאי של מימושים

קבוצת חנן מור דיווחה במהלך חודש מאי על שלוש עסקאות למכירת נכסים מסחריים בתמורה ל-143 מיליון שקל.
התמורה עבור שלוש הנכסים גבוהה ב-16% מהשווי שלהם בספרים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2023.
זה צעד בכיוון הנכון שמשפר את הנזילות בטווח המידי, אבל לטווח הבינוני נדרש מהלך משמעותי אחר.

ריט אזורים – פיצוץ בועת הקרקעות

ריט אזורים מדווחת על הפסד של 231 מיליון שקל כתוצאה מירידת ערך קרקעות.
ירידת הערך מלווה בפירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות בסכום של 160 מיליון שקל.
האם ירידת ערך הקרקעות תביא בהמשך לירידה במחירי הדירות ובמחירי השכירות?

סילברסטין: שווי הוגן לא הוגן

סילברסטין מוכרת נכס מהותי במנהטן בתמורה שנמוכה ב-46% מהשווי שלו בספרים.
הנכס סובל כבר יותר משנה מתפוסה נמוכה ומירידה חדה ב-NOI.
המקרה מעורר שאלות ביחס להוגנות של השווי ההוגן.

דסק"ש – פירוק מרצון

הירידה בשווי האחזקות של דסק"ש מקרב את השווי הנכסי הנקי הסחיר שלה לאפס.
98% משווי הנכסים של דסק"ש מיוחס לחברות שהמניות שלהן נסחרות בבורסה.
זה גם חושף את דסק"ש לתנודתיות, וגם מייצר לה נזילות לשירות החוב.

חגיגת השערוכים העצובה של 2022

למרות הזינוק בריבית, שנת 2022 מסתמנת כשנת שיא בשערוכי נדל"ן.
זה קורה בעיקר הודות לעובדה שרוב חוזי דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.
המשקיעים לא מתרשמים מהשערוכים, ובשנה האחרונה מניות הנדל"ן המניב בישראל כשליש מערכן.

פאלו אלטו – פוקוס על הרווח

פאלו אלטו מציגה רווח תפעולי חשבונאי רבעון שלישי ברציפות.
החברה העלתה את התחזית לשנת 2023 וצופה רווח (לא חשבונאי) של 4$ למניה.
הפוקוס של פאלו אלטו הוא על צמיחה רווחית, וזה בא לידי ביטוי בירידה בתחזית ההשקעות.

הריבית עלתה? נפלא!

עליית הריבית נתפסת (ובצדק) כבעיה.
אבל היא גם פתרון לכל מי ש"סובל" מעודף נזילות.
החל מהמשקיעים הפרטיים, ועד החברות הציבוריות עתירות המזומנים.

גב ים מציגה – FFO שגם עלה וגם ירד

בדוחות חברות הנדל"ן המניב מופיעים שני FFO: האחת לפי הוראות רשות ני"ע והשני לפי גישת ההנהלה.
בדוחות של גב-ים לשנת 2022 הפער ביניהם עומד על 100% (לטובת הנתון לפי גישת ההנהלה).
הפער: ניטרול הוצאות מימון בגין הפרשי הצמדה על יתרת קרן החוב.

7 הערות על הדוח של נטפליקס Q4/22

נטפליקס הכתה את התחזיות ב-Q4'22, וסיפקה מעט מקום לאופטימיות ב-2023.
מצפה לשפר את הרווחיות התפעולית ולהכפיל את תזרים המזומנים החופשי.
רמזים שבשנת 2023 נטפליקס תחזור לרכוש מניות של עצמה